Kuulonsuojainten testaus

Kuulonsuojainten toimivuus on tärkeää, koska suojainten tarkoitus on suojata kuuloa haitalliselta melulta. Elacin noudattaa Euroopan Unionin (EU) tarkkoja säännöksiä kuulonsuojainten testauksesta valmistusprosessin aikana.

Kuulonsuojainten testaus

EU:n henkilösuojaimia koskevan asetuksen (2016/425) mukaan Elacinin kuulonsuojainten valmistajana osoitettava tuotteiden laatu. Elacinin tulee täyttää asetuksen kaksi kohtaa: CE-tyyppitarkastus EN352:n mukaan ja vuosittainen tuotannon valvonta.

Kaikki Elacin-korvatulpat on testattu, sertifioitu ja kantavat Euroopan CE-merkkiä. Korvatulpat on määritelty henkilösuojaimiksi, joka tarkoittaa, että tuotteiden tulee läpäistä sertifioidun toimijan tekemät testit, jotta ne saavat CE-merkin. CE-merkki ja yksityiskohtaiset tekniset tiedot on lueteltu tuotteen käyttöohjeessa.

Elacin on valinnut vuosittaiseksi tuotannon valvonnan tavaksi paikan päällä tehtävä auditoinnin, jonka suorittaa vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos. Arviointilaitos arvioi Elacinin laatujärjestelmän ja valvontamekanismien riittävyyden ja tehokkuuden.

Tähän mennessä Elacin on läpäissyt kaikki tarkastukset erinomaisesti ja ei ole todettu tarvetta tehdä kuulonsuojainten vuototestiä toimituksen yhteydessä (pois lukien Saksa, johtuen paikallisesta lainsäädännöstä). Koska Elacinin laatujärjestelmässä on monia tehokkaita sisäisiä valvontapisteitä, istuvuustestaus ei edistäisi enempää yksilöllisten kuulonsuojainten laatua.

Kuulonsuojainten käyttöikä

Kaikki Elacinin yksilölliset kuulonsuojaimet ovat käyneet läpi tarkan valmistusprosessin. Käytännössä missään yksilöllisesti valmistetuissa kuulonsuojaimissa ei esiinny äänen vuotoa toimitettaessa, johtuen vaillinaisesta mallinnoksesta tai tuotantovirheestä. Testauksemme mukaan vuodon mahdollisuus kuitenkin lisääntyy neljän käyttövuoden jälkeen, koska korvakäytävä muuttuu ajan myötä. Tämän vuoksi suosittelemme uusimaan kuulonsuojaimet neljännen käyttövuoden aikana.

 

Lue tarkemmat tiedot kuulonsuojainten testaamisesta: 

Kuulonsuojainten vuototestaus

Alkuperäinen Leakage Test -dokumentti:

Leakage test