Valintaopas » Kuulovauriot

Kuulovauriot ovat yleinen ja vakava ongelma

Melu onkin tärkein huonokuuloisuutta aiheuttava ulkoinen tekijä. Muita vaaratekijöitä ovat tupakointi, kohonnut verenpaine, diabetes, särkylääkkeiden käyttö, kohonnut kolesteroliarvo ja perinnöllinen taipumus. Meluvamma on miehille tyypillinen ammattitauti.

Tinnitus on korvan soimista tai huminaa. Ohimenevää hetkellistä tinnitusta esiintyy noin puolella väestöstä. Jatkuvana sitä on vajaalla kymmenellä prosentilla. Tinnitus on yhtä yleistä miehillä ja naisilla.

Tinnitus voi johtua korvan tai sen lähikudosten vaurioitumisesta ja toimintahäiriöistä. Melulle altistuminen on yleisin tinnituksen aiheuttaja.

Kuulonalenema tarkoittaa, että ihminen ei havaitse tiettyjä ääniä, jotka normaalikuuloiset ihmiset kuulevat.

Kuulonaleneman tyyppi ja aste vaihtelevat, mutta useimmissa tapauksissa kuulo-ongelmiin voidaan puuttua.

Kuulonaleneman merkkejä ja oireita voivat olla mm.: 

  • muut näyttävät mumisevan ja on vaikeaa kuulla puhetta tai kuiskausta
  • täytyy jatkuvasti pyytää muita puhumaan hitaammin, selvemmin ja kovemmin
  • on vaikeuksia kuunnella televisiota ja radiota samalla äänenvoimakkuudella kuin muut
  • vetäytyminen joistakin sosiaalisista toiminnoista, koska kuuleminen ja kommunikointi on vaikeaa

Kuulonalenema eroaa näön heikkenemisestä. Näön huononeminen vaikeuttaa lukemista vähitellen kirjaimien pienentyessä, mutta kuulon heikkeneminen on erilaista. Kuulon heikentyessä joitakin tavuja ja äänteitä ovat vaikeampi kuulla. Esimerkiksi korkeat konsonantit kuten k, p, t tai s jäävät helposti kovempien, matalampien vokaaliäänteiden kuten a, o ja u alle.


Tutustu kuulonsuojaimiin