Valintaopas » Kuulonsuojauksen tarpeellisuus

Kuulonsuojauksen tarpeellisuus

Mitä melu on?

Monet kokevat meluksi kaikki ne äänet, jotka saavat huomion vaikka toiveena olisi olla rauhassa. Tyypillisesti meluäänet ovat häiritseviä.Ne voivat olla jatkuvia taustaääniä, jotka vaikuttavat keskittymiseen tai kuuloa vaurioittavat kovat äänet.Melua on myös keskustelua häiritsevät äänet sekä infra- ja ultaäänet.

Miten melu vaikuttaa ihmiseen?

Melu vaikuttaa keskittymiskykyyn. Jo lyhytaikainen altistuminen melulle vaikuttaa heikentävästi työskentelyyn ja tehokkuuteen.Melulla heikentää unen laatua ja voi aiheuttaa univaikeuksia. Se myös lisää väsymystä.

Pitkäaikainen altistuminen melulle kohottaa verenpainetta, lisää adrenaliinin ja muiden stressihormonien eritystä sekä lisää tiettyjen lihasryhmien jännitystä. Hälyäänien koventuessa, myös elimistön reaktiot lisääntyvät.

Meluisassa ympäristössä työskentely tai oleskele vaatii kuluttaa enemmän energiaa, koska se häiritsee keskusteluun ja kommunikointiin keskittymistä. Eri ihmisten välillä on eroja, miten melu heihin vaikuttaa. Kuulonsuojaus on hyvä muistaa aina kun altistuu melulle.

Mitä korvassa tapahtuu?

Lyhytaikainen altistuminen kovalle melulle aiheuttaa usein tilapäisen kuulonaleneman. Vaikka kuulo palautuisi tilapäisen kuulonaleneman jälkeen, sisäkorvan aistinsolut ovat järjestäytyneet uudelleen eivätkä enää palaudu ennalleen. Tällöin altistuu herkemmin ja aikaisemmin pysyvälle kuulonalenemalle.Kova melu aiheuttaa usein tinnitusta eli korvien soimista. Myös lyhyt kova impulssimelu voi saada tämän aikaan (aseen laukaisu).

Kuinka suojautua melulta?

Melulta voi suojautua välttömällä meluisia ja hälyisiä paikkoja. Mikäli joudut työskentelemään melussa, suojaa kuulosi asianmukaisesti ja pidä altistumisajat riittävän pieninä. Tärkeää on pitää aukoja melussa oleskelulta sekä käyttää työskentelyyn soveltuvia kuulonsuojaimia.